Vörösmarti művészettörténész lány egy budapesti galériában

0
195
RIPORT

Sipos Tünde azon kevesek közé tartozik, akik már középiskolás korukban magabiztosan állnak a pályaválasztáshoz. Gimnázumi évei során kezdett el érdeklődni a képzőművészetek iránt, és nem is volt számára kétséges, hogy milyen területen folytatja tanulmányait. Jelenleg a mesterképzés és OKJ-s tanfolyam mellett egy budapesti galériában dolgozik.

Tünde a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába járt néprajz tagozatra, ahol a fakultatív tárgyak közül a művészettörténetet választotta, később ebből is érettségizett. Már abban az időben előszeretettel látogatott különböző kiállításokat, múzeumokat, többnyire Pécsett, de az iskola által szervezett tanulmányi kirándulásokat sem hagyta ki, amelyek alkalmat adtak a budapesti országos múzeumok megcsodálására.

Képzőművészettel csak elméleti szinten foglalkozik, ezen belül elsősorban a kortárs festészet valamint, az iparművészet érdekli. Ez utóbbiba az Iparművészeti Múzeumban szeretett bele, ugyanis oda járt kötelező szakmai gyakorlatra egyetemi alapképzése során, szakdolgozatát is a múzeum egyik gyűjteményéből írta. Elmondása szerint az iparművészetben a különböző anyagok felhasználása, a változatos technikák alkalmazása, a megformázás finomsága, az emberi kéz által létrehozott művészi produktum hatása az, ami megfogta. A kortárs festészetben pedig az egyes alkotók útkeresése, a korra való reflektálás, a kísérletezések, tehát a mindig „újra” való törekvés az, ami igazán izgalmas számára.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója. Alapszakon már megszerezte diplomáját Piliscsabán, ahol három évet tartózkodott. Mivel az elmúlt évben Budapesten egy épülettel gazdagodott az egyetem, mesterképzésre már a fővárosban járhat. A legújabb kor szakirányt választotta, ahol a 19-20. századi, illetve a kortárs művészetek terén emelhetik magasabb szintre tudásukat a hallgatók.

 

BIKSADY GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ

A Galéria 2011 szeptemberétől működik Budapesten. A legelső kiállítás a lipcsei iskolához tartozó művészek nagyszabású tárlata volt, azóta számos másikat rendeztek, hazai és külföldi alkotók műveiből egyaránt. Csoportos kiállításokat is rendeznek, tavaly a Convoy Leipzig című aratott nagy sikert az érdeklődők körében, idén szeptemberben pedig a Convoy Berlin elnevezésű tárlaton került sor a legújabb irányzatok alkotói remekműveinek a bemutatására, amelyeket a berlini galériákon kívül a világ számos köz- és magángyűjteményeiből válogattak össze. Festményeken kívül fotók, szobrok, installációk, valamint bútorok, szőnyegek, és egyéb iparművészeti tárgyak is rendszeresen megtalálhatók a Galériában.

Évente 3-4 aukcióra is sor kerül, eddig összesen 7 árverést tartottak. Ezeket megelőzik az aukciós kiállítások, amelyek keretén belül a tulajdonosra váró tárgyakat mutatják be.

Az aukciókat külföldi portálokon is meghirdetik, ami lehetővé teszi, hogy telefonon és on-line is tudjanak licitálni, ezáltal szélesebb kör számára válik elérhetővé a kínálat.

A Biksady Galéria vörösmarti származású tulajdonosai ajánlották fel Tündének a munkalehetőséget, aki nagyon örül, hogy ott dolgozhat.  Feladatköréhez tartoznak a hétköznapi teendőkön kívül az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az aukciók szervezéséhez kapcsolódó tennivalók, valamint a tárlatvezetések. Az eseményekhez tartozó kiadványok, katalógusok szerkesztésében is részt vesz, az ő feladata a tárgyleírások és az ismertetők megfogalmazása.

Mint ahogy manapság az élet számos más területén, itt is szükség van idegennyelv-ismeretre, a Galériában dolgozóknak pedig ezen a téren is folyamatosan képezniük kell magukat.

 

A MŰTÁRGYBECSÜS TANFOLYAM MELLETT RENDSZERESEN LÁTOGAT KIÁLLÍTÁSOKAT IS

Tündi kimeríthetetlen szorgalma abból is látszik, hogy a mesterképzés és a munka mellett műtárgybecsüs tanfolyamra is jár, ami az OKJ-s oktatás keretein belül végezhető. – A többfajta becsüs szak közül választottam ezt a képzést, ami a műtárgyakhoz kapcsolódó részletesebb tudás elsajátításában segít, illetve a műtárgy-kereskedelemhez kapcsolódó szakmai és működési részében nyújt eligazítást.

Ha ideje engedi, most is szívesen látogat más kiállításokat. – Azonkívül, hogy kikapcsolódást nyújtanak, elengedhetetlen információkkal szolgálnak számomra a legújabb kutatási eredményektől kezdve az életművek bemutatásáig, az aktuális kiállítás koncepciójától függően.

A jövővel kapcsolatos kérdésemre Tündi azt válaszolta, úgy érzi, Budapesten megtalálta a helyét, ahol mindig szívesen látja vendégül szüleit és barátait. Zsúfolt időbeosztásából következően csak ritkán, de annál szívesebben látogat haza a drávaszögi Vörösmartra.

riport-2

 

{fcomments}