Új püspököt választottak a horvátországi református egyház élére

0
554
Szenn Péter

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Szenn Péter református lelkészt választotta meg a horvátországi református egyház püspökének Laskón múlt szombaton.

A zsinati ülésen leadott 33 érvényes szavazatból 18 szólt Szenn Péter kinevezése mellett. Az új egyházi vezető Csáti Szabó Lajos püspököt váltja tisztségében.

Az új egyházvezető 1975. augusztus 8-án született. Sárospatakon és Eszéken végzett teológiát, és a kelet-szlavóniai Haraszti település református lelkésze. Házas, felesége szintén református lelkész, öt gyermeket nevelnek.

Mivel Horvátország elszakadt Jugoszláviától és kikiáltotta függetlenségét, szükség volt új, független horvátországi református keresztyén egyháztest létrehozására. A Horvátországi Református Keresztyén Egyház (HRKE) alakuló zsinata 1993. január 30-án az Eszékhez tartozó Rétfaluban ült össze. Első püspöke Lángh Endre vinkovcei lelkész lett.

Az időközben kálvini jelzővel bővített egyház számára a horvát kormány biztosítja a működési költségeket, 1993-tól a Genfben székelő Református Egyházak Világszövetsége (WARC) tagja, elismerte a Magyarországi Református Egyház is.

A 2011-es népszámláláson 14 048-an vallották magukat magyarnak Horvátországban, és valamivel több mint négyezren reformátusnak, köztük csehek és horvátok is.