Tettlegességre ragadtatta magát K. Kettős János „szuperintendens”

0
360
06-ketts-buny

Kopács – Múlt csütörtökön a kopácsi kultúrotthon előtt K. Kettős János, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) püspöke szóbelileg inzultálta, majd pedig öt szemtanú jelenlétében megtámadta és fizikailag bántalmazta Varga Attilát, a falu polgármesterét és id. Varga Józsefet, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) kopácsi gyülekezetének gondnokát.

Csütörtök délután a falu központjában beszélgetett helyi férfiak egy csoportja, amikor is K. Kettős János lelkész-szuperintendens megállt autójával, és fenyegetni kezdte a csoport egyik tagját, Bálint Jánost, a HRKKE kopácsi gyülekezetének pénztárosát. Varga Attila, a falu polgármestere a szóváltást fékezendő arra szólította fel a kötekedőt, hogy hajtson tovább. K. Kettős János ekkor kiugrott az autójából, és megtámadta a polgármestert, aminek következtében mindketten rázuhantak id. Varga Józsefre, akit ekkor a püspök meg is ütött.

 

A kopácsi gondnok nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett

A HRKKE kopácsi egyházközségének gondnoka súlyos sérülést szenvedett, az egyik szemére alig lát, szemhéját össze kellet varrni, sérülése nyolc napon túl gyógyuló. Megütötte a veséjét, valamint a bokája és a térde is megdagadt. A jelenlévők az eset után azonnal értesítették a hatóságokat, akik több személyt már ki is hallgattak az ügy kapcsán. Az öt szemtanú egybehangzó vallomása alapján egyértelmű, hogy K. Kettős János kezdeményezte a verekedést, valamint általa szenvedett komoly sérülést id. Varga József egyházi gondnok.

– A szemhéjamat másfél órás műtét során varrták össze, naponta kell orvoshoz mennem, így a munkámat sem tudom ellátni. Mindenképpen feljelentést kívánok tenni K. Kettős János ellen, és polgári pert is indítok ellene – nyilatkozta lapunknak a sértett.

 

Óriási a felháborodás a hívek körében

A kopácsi református gyülekezet már hosszú ideje a helyi kultúrotthonban kénytelen tartani az istentiszteleteket, hiszen a templom ügyében még mindig nincs bírósági határozat. K. Kettős János egy háromtagú egyház szuperintendense (püspöke), amelynek egyik lelkésze a fia, és aki a kopácsi gyülekezetet már két éve kitiltotta a templomból, a paplakot is bitorolja. – A tettlegesség újabb meggyőző bizonyítéka annak, hogy Kettős nem alkalmas és nem is méltó egyházvezetői tisztségre és lelkészi feladatai ellátására – mondják a felháborodott kopácsi hívek.

 

K. Kettős János ellen magyarországi lelkészek egy csoportja, akik nemrég a Drávaszögben jártak, élükön dr. Békefy Lajos nyugalmazott lelkésszel és közíróval, feljelentést tettek a magyarországi református egyház zsinati bíróságánál, illetve a generális konvent elnökségénél, mégpedig a következők miatt: “Kopácsi Kettős János lelkész, a másik gyülekezeti rész „pásztora” lelkészhez nem illő, de többek véleménye szerint őreá sajnos jellemző módon próbálta megoldani a gyülekezetben pozitív visszhangú szolgálat lekicsinyítését, illetve a gyülekezetben miatta évek óta fennálló megosztottságot. “

A levélben kérik: “ennek a súlyos, lelkészhez nem illő (bűn)cselekménynek a kivizsgálását és a törvényi szankció meghozatalát”, valamint: „a horvátországi egyházi főhatóságok bírósági döntését, illetve ennek a brutalitásba hajló, egyházi törvényeinkkel, keresztény etikánkkal s az állami törvényekkel is szöges ellentétben álló (bűn)cselekménynek a kivizsgálását, majd a Kettős János által felelőtlenül válságos helyzetbe sodort horvátországi református keresztyén-kálvini egyháznak a testvéri gyógyítását.”