Megalakult a Pataky András Nyelvi Intézet

1
268
10-PANYI

Múlt pénteken tartotta alakuló ülését a Pataky András Nyelvi Intézet (PANYI), amely hatodik tagszervezetként csatlakozik a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózathoz, és amelynek vezetésével dr. Lehocki-Samardžić Anna nyelvészt, egyetemi adjunktust bízták meg az alapító tagok.

2001-ben a négy nagy magyarlakta régióban, Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján alakultak meg a nyelvi irodák a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával, ehhez csatlakozott 2007-ben az ausztriai, alsóőri  Imre Samu Nyelvi Intézet, amely interregionális központként koordinálta eddig a három kisrégió, a Muravidék, Őrvidék és a Drávaszög nyelvészeti kutatásait. Az MTA Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózata tömöríti a határon túli magyar nyelvi irodákat és intézeteket, melynek újdonsült tagja a horvátországi magyarok nyelvét kutató, Pataky András nevét viselő intézet.

Molnár Ljubić Mónika, az intézet frissen megválasztott alelnöke elmondta, azért esett a választásuk erre a névre, mert Pataky András egész életét a kutatómunkának szentelte, a Drávaszög közösségi életének, történelmének és nyelvének sajátosságait igyekezett összegyűjteni.

– Az ő értékmentő munkássága olyan példa számunkra, amelyhez igyekszünk majd méltóvá válni – mondta Molnár Ljubić Mónika.

A horvátországi nyelvi intézet a gyorsan fogyó horvátországi magyar közösség nyelvének kutatását tűzte ki fő céljául, de emellett számos más tevékenységet is kíván folytatni.

– Már két éve dolgoztam a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagjaként, amikor lehetőségünk nyílt arra, hogy egy önálló intézetet hozzunk létre, amelyben olyan fiatal kutatók és már gyakorlott nyelvészek kapnak helyet, akikkel együtt kutatásokat és egyúttal értékmentő munkát kívánunk folytatni nyelvünk feltérképezése és megőrzése érdekében  – nyilatkozta Lehocki-Samardžić Anna, az új intézet vezetője.

A PANYI az alakuló ülésen az alábbi célokat tűzte ki maga elé: az MTA és a Termini Kutatóhálózattal folytatott együttműködés fenntartása, elmélyítése, a horvátországi magyarság nyelvének kutatása és ápolása, a magyarság nyelvi jogainak ismertetése és gyakorlati támogatása, éves tudományos konferencia szervezése, nyelvészeti folyóirat kiadása, nyelvészeti és nyelvről szóló anyagok publikálása, nyelvészeti és nyelvmegőrző projektek kezdeményezése és lebonyolítása, valamint a magyar szervezetekkel és intézményekkel való folyamatos kapcsolat ápolása.

Az intézet megalakulásához Szoták Szilvia, a Termini Egyesület és az Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke is gratulált.

– Nagyon örültem, amikor hallottam kolléganőim azon tervéről, hogy a Drávaszögben egy újabb nyelvi intézet megalapítását tervezik. Szívből gratulálok a kezdeményezéshez, és kívánom, hogy az intézet nyelvészei olyan hasznosítható tudást, hasznosítható kutatási eredményeket tárjanak a drávaszögi magyarság, az itt élő döntéshozók elé, amely a helyi közösség javát és a nyelvi sokszínűség fennmaradását szolgálja a jövőben – mondta Szoták Szilvia.

Az intézetet két évig egy ötfős elnökség fogja vezetni. A vezetőség már az alakuló ülésen meghatározta az elkövetkező időszak teendőit, és körvonalazták az első nagyobb önálló kutatási projektet.