A magyar kormány, a HMDK és parlamenti képviselőnk jóvoltából két hónapig ingyenes az étkeztetés iskoláinkban

0
356

A magyar kormány, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk támogatásának köszönhetően két hónapig térítésmentesen tízóraizhatnak a tanulók a vörösmarti, laskói, kórógyi általános iskolákban, a hozzájuk tartozó tagozati iskolákban, valamint a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) diákjai.

Megmaradásunk egyik zálogának, a horvátországi magyar gyerekek minőségi iskoláztatásának nem szabadna pénzkérdésnek lennie. Ezzel a magyar kormány, a HMDK és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk is tisztában van, így fontosnak tartja, hogy a lehetőségeihez mérten segítsen. Tavaly minden magyar iskolába járó, magyarul tanuló diáknak megvásárolta a magyar nyelvű tankönyveket. Idén pedig az év végéig átvállalta a diákok étkeztetési költségeit azokban az intézményekben, ahol magyar oktatás folyik. Tehát a laskói és vörösmarti általános iskolákban és azok tagozati iskoláiban – Várdarócon, Kopácson, Csúzán, Sepsén, Újbezdánban -, valamint Kórógyon és az eszéki magyar oktatási központban a diákok ingyenesen tízóraizhatnak novemberben és decemberben.

A HMDK mindig partnere volt az eszéki magyar iskolaközpontnak

Andócsi János

Andócsi János, az eszéki HMOMK igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, intézményük mindig is igyekezett erejéhez képest átvállalni bizonyos anyagi terheket a szülőktől, mert tisztában vannak a családok nehéz szociális helyzetével.

Ebben a munkában mindig is partnerük volt a HMDK, amely erkölcsileg és anyagilag is támogatja az iskolában folyó minőségi oktatást. Ennek egyik megnyilvánulása volt az iskolanapon a buszok biztosítása az iskola részére, vagy a kollégium megépítésével kapcsolatos lobbizás.

– A magyar kormány, a HMDK és Jankovics Róbert ezúttal az általános és középiskolás gyerekek étkeztetésének költségeit vállalta át két hónapra, ami azt jelenti, hogy minden horvátországi magyar családnak megköszönjük, hogy magyar iskolába íratták a gyereküket, mert a központ és a HMDK is „hiszi és vallja”, hogy az anyanyelvi oktatás a legfontosabb záloga a horvátországi magyar jövőnek – nyilatkozta lapunknak Andócsi János.

Đunda Mónika

A szentlászlói Đundáéknak három gyereke jár az eszéki magyar iskolaközpontba. Ketten középiskolások, a legkisebb pedig alsós.

– A három gyerek részére csak az étkeztetés havi 550 kúnába kerül, ami nem kis összeg, tekintettel arra, hogy férjemmel mindketten minimálbérből tartjuk fenn a családot – mondta Đunda Mónika, hozzátéve, még nem „heverték ki” a szeptemberi tankönyvvásárlást sem, ami több ezer kúnába került. Hatalmas segítség volt számukra a Szülőföldön magyarul program által nyújtott támogatás, akárcsak az ingyenes étkeztetés, és ezúton is köszönetét fejezi ki a HMDK-nak és parlamenti képviselőnknek a támogatásért.

Nem minden szülő tudja fizetni az iskolai étkezést

Kovačević Anna

A laskói általános iskolába járó diákok szüleinek is sokat jelent a támogatás. Kovačević Annától, az intézmény igazgatónőjétől megtudtuk, már értesítették a szülőket az ingyenes étkeztetéssel kapcsolatban, aminek azok természetesen örülnek.

– Vannak diákjaink, akiknek a szülei nem tudják fizetni a tízórait rossz anyagi körülményeik miatt. Most viszont mindannyian egyformán étkezhetnek az alsó és felső tagozaton egyaránt – mondta az igazgatónő, hozzátéve, igyekeznek minél több meleg ételt biztosítani a gyerekeknek.

Elmondta továbbá, hogy a tanév elején beindították az étkeztetést a kopácsi tagozati iskolában is, ahol azelőtt nem kaptak enni a gyerekek. Konyha most sincs az intézményben, így a tanárok érdeme, hogy a kisdiákok szeptembertől étkezhetnek az iskola falai között.

Természetesen a kopácsi iskolában sem kell novemberben és decemberben fizetniük a szülőknek a tízóraiért, parlamenti képviselőnknek köszönhetően.

Vass Tibor

– Azelőtt minden reggel otthon készítettük a tízórait a fiunknak vagy a boltban vettük. Minden szülő örül annak, hogy bevezették az étkeztetést szeptemberben, mint ahogy annak is, amikor megkaptuk az értesítést, hogy decemberig ingyen tízóraizhatnak a gyerekeink parlamenti képviselőnk és a HMDK támogatásának köszönhetően – nyilatkozta lapunknak Vass Tibor kopácsi szülő.

 

Pundžin Matija

Hasonló véleményen van Pundžin Matija is Laskóról. Egyik gyereke óvodás korú, a másik pedig iskolába jár.

– Nagy segítség ez a támogatás a mai gazdasági helyzetben, amikor minden kis megtakarítás sokat számít – mondta a laskói szülő.

 

A hegyaljai településeken is sokra értékelik parlamenti képviselőnk támogatását

Kollár Kinga

Kollár Kinga, a vörösmarti általános iskola igazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, a nehéz anyagi körülmények miatt minden segítség jól jön a szülőknek, különösen a többgyermekes családoknak.

Dobszai Manuella

A vörösmarti Dobszai Manuella kisfia az általános iskola első osztályába jár. Ő is a tankönyvvásárlást említette a legnagyobb iskolai költségek között.

 

– Azért az étkeztetés ára sem mellékes, melyet havi rendszerességgel kell fizetniük a szülőknek – állítja Manuella, hozzátéve, nagyon megörültek az étkezési támogatás hírének.

Kórógyon már szeptemberben elindult az étkeztetési program

Ambrus_Irénke

Ambrus Irénkének két gyereke tanul a kórógyi általános iskolában, mindketten tízóraiznak is.

– Egy gyereket sem olcsó iskoláztatni, nemhogy kettőt. Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk az étkeztetési támogatásért a HMDK-nak és parlamenti képviselőnknek – nyilatkozta lapunknak Ambrus Irénke.

Kel Rózsika

A kórógyi iskolában a HMDK étkeztetési programja már szeptemberben elindult – mondta Kel Rózsika, az intézmény igazgatónője. Hozzátette azt is, hogy ez azért volt lehetséges, mert náluk kisebbek a költségek, így itt az egész félévre kiterjeszthették a programot.

– A támogatásért hálásak a szülők és a tantestület is, természetesen velem együtt – mondta Kel Rózsika.

Megemlítette, a nagymértékű munkanélküliség következtében térségükből is sokan költöznek külföldre, ezért úgy véli, minden módon harcolni kell azért, hogy itthon marasztaljuk a családokat, s az étkeztetési támogatás is az egyik eszköze ennek.

 Parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert:

– Magyar iskoláink jövője egész közösségünk jövője számára is meghatározó jelentőségű. Ezért igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy a magyar oktatás minősége megmaradjon. Tavaly ingyenes magyar tankönyveket biztosítottunk, ezúttal pedig – az intézmények igazgatóival való egyeztetés után – úgy döntöttünk, hogy az étkeztetést tesszük ingyenessé mindenki számára. Azáltal, hogy könnyítünk a szülők anyagi terhein, úgy vélem, megerősítjük a bizalmukat és hitüket is abban, hogy érdemes magyar iskolába járatni a gyereket – mondta Jankovics Róbert, aki hozzátette azt is, hogy köszönet illeti a magyar kormányt, amelynek a támogatása nélkül ezt nem tudták volna megvalósítani.