Emlékidézés 45 év után

0
329
Alsó sor (balról jobbra): Dosztányi (Marinković) Éva, Kis Kónya Zoltán, Kettős László, Gájer Sára, Boros (Tóbiás) Rózsa, Séri (Sándorka) Izabella, Kuruc Gyula; középső sor: Botykai István, Kis Kónya (Bošnjak) Dorottya, Ádám Sándor, Gacza (Kotarski) Judit, Dani (Giber) Julianna, Toldi (Grbavac) Gizella, Kelemen Gyula; felső sor: Tórizs István, Dobszai Gyula, Angyal Endre, Sümegi Lajos, Balog János, Dominkovics (Veber) Ilona, Dekanics István, Kutasi (Dornstauder) Márta, Sipos Lajos, Botos (Bisztrica) Mária

A laskói általános iskolában 1972-ben végzett évfolyam találkozójára került sor nemrég. Volt mit felidézni, hiszen majdnem fél évszázad telt el azóta, hogy egykori alma materüknek búcsút intve egymástól is elszakadtak az egykori osztálytársak.

Derűvel és izgatottsággal vegyes légkörben üdvözölték egymást az 1972-ben végzett volt osztálytársak november 11-én a laskói általános iskola épülete előtt.

Kettős László, a találkozó szervezője elmondta, rendszeresen találkoznak ötévente, így egymás felismerése ezúttal sem volt nehéz. Az egykori emlékek, a boldog diákévek felidézéséből viszont soha nem fogynak ki.

– Egy nagyon összetartó osztályközösséget alkottunk. Örülök annak, hogy a volt osztálytársak számára fontosak ezek a találkozók. Szinte észrevétlenül repültek el az évek, és csak akkor döbbenünk rá, hogy hány esztendő is telt el a ballagásunk óta, amikor egy-egy találkozó szervezésébe fogunk – mondja Kettős László, aki hozzátette azt is, hogy tisztelettel idézik meg ilyenkor elhunyt tanáraik emlékét, akiknek sokat köszönhetnek, és akik többek között a nemzeti öntudat megtartására ösztönözték őket.

Ez a korosztály még a főutcán lévő, ma már romos épületben tanult, ahol húszan kezdték meg az első osztályt, majd ötödiktől csatlakoztak hozzájuk a kopácsi és várdaróci diákok is, így több mint harmincan lettek, úgyhogy két párhuzamos osztályt alakítottak ki belőlük. Olyan sok volt a diák ebben az időszakban, hogy nem volt elegendő osztályterem, így délelőtt az alsósoknak, délután pedig a felsősöknek volt tanítás. Ezt Toldi
(Grbavac) Gizella mondta el nekünk, aki két régi osztályképet is megmutatott.