Életének 96. esztendejében elhunyt Becze Illyés, a HMDK egyik alapítója

0
50

Becze Illyés 1922-ben született Szentlászlón, az elemi iskolát is ott végezte. Eszéken fejezte be a polgári középiskolát. 1937-ben csatlakozott a szentlászlói színjátszók csoportjához, amely az önkéntes tűzoltóegylet keretei között tevékenykedett. Később számos színdarabot rendezett, de szerepeket is vállalt. Ő kezdeményezte a felnőtt és gyermektánccsoport létrehozását is. Időközben a színjátszó csoport művelődési egyesületté nőtte ki magát, amelynek az irányításában, a különböző szekciók létrehozásában oroszlánrészt vállalt. Mindenki számára hozzáférhetővé tette a kultúrotthonban működő olvasókört, a több mint ezer magyar könyvvel rendelkező könyvtárat, ahol 1956-tól heti egy alkalommal mozielőadásokra is sor került. Illés bácsi kis híján húsz éven keresztül volt motorja a szentlászlói magyarság művelődési életének.

1963-ban Eszékre költözött, ekkor már tagja a Horvátországi Magyarok Szövetsége elnökségének. Rendszeresen szervezett színházlátogatásokat Magyarországra a Szlavóniában és Baranyában élő magyarok számára. A HMSZ-ben különböző tisztségeket töltött be egészen 1988-ig, amikor is a belviszályok miatt kilépett az akkori vezetőségből. A háborús évek alatt részt vett a Magyarországra menekült horvátországi magyarok összejövetelein. Szloboda János felkérésére pedig részt vett a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége első alapszabálya kidolgozásában, a szervezetnek megalakulásától elnökségi tagja, titkára, adminisztrátora, az utóbbi feladatot még 90 éves korában is a legnagyobb szakértelemmel és odaadással végezte. A HMDK-ban végzett munka mellett sok éven keresztül ő gondoskodott arról, hogy csütörtökönként a postára kerüljön az Új Magyar Képes Újság.

Pár nappal 96. születésnapja előtt hunyt el.