15 százalékkal kevesebben vagyunk

0
110
magyarok-szama-nepszamlalas

Majd másfél évvel a népszámlálás után végre napvilágot látott az Állami Statisztikai Hivatal idevonatkozó részletes adattára, amelyből kiderült, hogy 2011-ben 14 ezer 048 magyar élt Horvátországban, 2 ezer 547 fővel kevesebb, mint tíz évvel korábban, amikor is 16 ezer 595-en vallották magukat magyarnak.

A 15 százalékos fogyás eléggé riasztó adat egy ilyen kis közösség számára. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége tavaly márciusban egy hónapon át „kampányolt” azért, hogy minél többen vallják magukat magyarnak.

– A 15 százalékos fogyásban szerepet játszott a népesség természetes elöregedése és a vele járó elhalálozások, vagyis a magyarság úgymond természetes fogyása, valamint a születések alacsony száma. Itt nagy súllyal esik latba, hogy nagy részük már vegyes házasságban születik, ahol attól függetlenül, melyik szülő tartozik a többségi nemzethez, a gyerek már az ő nemzetiségét vallja. A fiatalok elvándorlása is számottevő, hisz ahol a tömbmagyarság él, nagyon nehéz munkát találni – nyilatkozta Jakab Sándor, a HMDK elnöke, aki elmondta, hogy ő attól tartott, ennél is kevesebben vallják majd magyarnak magukat Horvátországban.

A statisztikai felvétel időpontjában Horvátországnak 4 284 889 lakosa volt. Ebből 90,42 százalék horvát nemzetiségű, a kisebbségek közül pedig egyedül a szerbek aránya haladta meg az egy százalékot (4,36 százalék).

Magyar nemzetiségűnek az összlakosság 0,33 százaléka vallotta magát. Közülük anyanyelvüknek a magyart 10 ezer 231 vallják. A vallást tekintve a magyarok közül a legtöbben római katolikusok (9 ezer 396 fő), illetve protestánsok/reformátusok (3 ezer 344).

Horvátországban tíz százalék felett csökkent a szlovének, ruszinok, magyarok és a zsidók száma, viszont nőtt az osztrákok és a bosnyákok aránya, a romák létszáma pedig az elmúlt egy évtizedben közel megkétszereződött.

 

{fcomments}